Home Chế độ kế toán Thiết kế rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng điện dùng ACS712 và Arduino Uno R3 | SV: Nguyễn Hải Anh
Chế độ kế toán

Thiết kế rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng điện dùng ACS712 và Arduino Uno R3 | SV: Nguyễn Hải AnhThiết kế rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng điện dùng ACS712 và Arduino Uno R3 | SV: Nguyễn Hải Anh | Môn học thiết bị đóng cắt hiện đại

Đề bài:
Thiết kế rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng điện (Ngắn mạch và quá tải)
Yêu cầu:
• Đo dòng điện AC, tính giá trị hiệu dụng (RMS)
• Tính toán thời gian tác động khi quá tải – Tác động
• Phát hiện dòng ngắn mạch, và tác động
• Tác động dưới dạng trạng thái tiếp điểm thay đổi

Timeline:
0:00 Giới thiệu về các phần tử của mạch
0:41 Chỉnh sửa code phù hợp với tải
0:58 Chạy thử khi chưa có tải
1:07 Chế độ bình thường
1:29 Chế độ quá tải
1:55 Chế độ ngắn mạch

source

Author

HẺM Entertainment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *