NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN LÀ GÌ? HỌC NHỮNG GÌ? SAU RA TRƯỜNG LÀM GÌ?

NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN LÀ GÌ? HỌC NHỮNG GÌ? SAU RA TRƯỜNG LÀM GÌ? Nếu công ty là một cây, kế toán viên chính là phần gốc rễ, muốn cây phát triển, rễ phải vững chắc. Đó sự khác biệt của người làm kế…

Học kế toán thuế của TS. Hoàng Quang Trung (Cảm nhận sau khóa học tại TP.HCM)

Thầy Hoàng Quang Trung đã tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán cho Kế toán trưởng và các chủ doanh nghiệp tại Học Viện Hành chính Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Khóa học đã giúp cho các DN ngăn ngừa rủi…

Oracle Netsuite – Finance – Kế toán tổng hợp – Part 4 – Thanh toán Hóa đơn

Hệ thống Oracle Netsuite kế thừa thông tin hạch toán tự động từ các nghiệp vụ chi tiết như nhập kho, xuất kho, công nợ, thanh toán… Do vậy, việc hạch toán đối với quản lý kế toán sổ cái trở nên đơn giản hơn…

Oracle Netsuite – Finance – Kế toán tổng hợp – Part 1 -Ghi nhân công nợ không theo dõi hợp đồng

Hệ thống Oracle Netsuite kế thừa thông tin hạch toán tự động từ các nghiệp vụ chi tiết như nhập kho, xuất kho, công nợ, thanh toán… Do vậy, việc hạch toán đối với quản lý kế toán sổ cái trở nên đơn giản hơn…

Oracle Netsuite – Finance – Kế toán tổng hợp – Part 3 – Trả trước nhà cung cấp

Hệ thống Oracle Netsuite kế thừa thông tin hạch toán tự động từ các nghiệp vụ chi tiết như nhập kho, xuất kho, công nợ, thanh toán… Do vậy, việc hạch toán đối với quản lý kế toán sổ cái trở nên đơn giản hơn…

Oracle Netsuite – Finance – Kế toán tổng hợp – Part 9 – Đổi giá nhập kho

Hệ thống Oracle Netsuite kế thừa thông tin hạch toán tự động từ các nghiệp vụ chi tiết như nhập kho, xuất kho, công nợ, thanh toán… Do vậy, việc hạch toán đối với quản lý kế toán sổ cái trở nên đơn giản hơn…

Oracle Netsuite – Finance – Kế toán tổng hợp – Part 5 – Tạm ứng – Hoàn ứng nhân viên

Hệ thống Oracle Netsuite kế thừa thông tin hạch toán tự động từ các nghiệp vụ chi tiết như nhập kho, xuất kho, công nợ, thanh toán… Do vậy, việc hạch toán đối với quản lý kế toán sổ cái trở nên đơn giản hơn…

Oracle Netsuite – Finance – Kế toán tổng hợp – Part 13 – Hủy chứng từ

Hệ thống Oracle Netsuite kế thừa thông tin hạch toán tự động từ các nghiệp vụ chi tiết như nhập kho, xuất kho, công nợ, thanh toán… Do vậy, việc hạch toán đối với quản lý kế toán sổ cái trở nên đơn giản hơn…

Oracle Netsuite – Finance – Kế toán tổng hợp – Part 2 – Giảm trừ công nợ nhà cung cấp

Hệ thống Oracle Netsuite kế thừa thông tin hạch toán tự động từ các nghiệp vụ chi tiết như nhập kho, xuất kho, công nợ, thanh toán… Do vậy, việc hạch toán đối với quản lý kế toán sổ cái trở nên đơn giản hơn…

Oracle Netsuite – Finance – Kế toán tổng hợp – Part 11 – Đánh giá tỷ giá cuối kỳ

Hệ thống Oracle Netsuite kế thừa thông tin hạch toán tự động từ các nghiệp vụ chi tiết như nhập kho, xuất kho, công nợ, thanh toán… Do vậy, việc hạch toán đối với quản lý kế toán sổ cái trở nên đơn giản hơn…