Học kế toán máy phần mềm Misa – Bài 2 : Tạo Danh mục các Đối tác làm ăn trong & Ngoài Doanh nghiệp mới & cũ Nội dung hướng dẫn sau đây : Thực hành tạo danh mục trên MISA (bằng 2 cách nhập liệu trực tiếp/ nhập khẩu từ excel vào MISA) – […]

Read More

Học Kế toán phần mềm Misa thực hành làm thành thạo các phần hệ Kế toán trên máy tính và Lập báo cáo tài chính nhanh, Bài ôn học kế toán máy tính phần mềm Misa từ Bài 1-9 – Trung tâm kế toán HỢP NHẤT chuyên đào tạo khóa học Kế toán phần mềm […]

Read More

Học kế toán phần mềm máy tính Misa – Bài 1 : Cách Cài đặt & Tạo khai báo dữ liệu thông tin ban đầu về doanh nghiệp trước khi sử dụng phân mềm kế toán MISA, nội dung hướng dẫn sau đây : – Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt MISA – […]

Read More