Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Triển khai Xuất Hóa đơn điện tử theo NĐ123 khi sử dụng MISA SME 2021 trở về trước – Tài liệu hướng dẫn: —————————————- ★ Đăng ký theo dõi kênh youtube MISA tại link: https://mily.vn/dangkyhocmisaonline ★ […]

Read More

Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 27/02/2021 THAM GIA QUA ZOOM TẠI: http://mily.vn/zoomsme1 Hoặc ID: 9405254190 Pass: sme2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: https://youtu.be/4vrO1ZoRUXU – Bài tập thực hành MISA SME 2021: https://mily.vn/baitapthuchanhsme2021 – Dữ liệu mẫu: https://mily.vn/DLBD_demo_MISA2021 (Cách phục hồi dữ […]

Read More

Đăng ký Giấy phép sử dụng | MISA Mimosa 2022

  • Th1 08, 2022

Kênh Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung: Đăng ký Giấy phép sử dụng trên MISA Mimosa 2022 – Tài liệu hướng dẫn: —————————————- ★ Đăng ký theo dõi kênh youtube MISA tại link: https://mily.vn/ketoanHCSNmisa ★ Theo dõi trên fanpage: https://www.facebook.com/hocketoanhcsnmisa/ ★ Tham […]

Read More

Kênh Kế toán Xã MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung: Nhập khẩu nhanh BC đối chiếu Kho bạc lên hệ thống Dịch vụ công KBNN – Tài liệu hướng dẫn: https://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/dap-ung-tinh-nang-nhap-khau-bao-cao-doi-chieu-mau-01a-mau-02a-len-he-thong-dich-vu-cong-kbnn/ ================================================ ★ Đăng ký theo dõi kênh youtube MISA tại link: https://mily.vn/ketoanXAmisa ★ Theo dõi trên fanpage: […]

Read More

Kênh Kế toán Xã MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung: Nhập chứng từ mới năm 2022 như thế nào? – Tài liệu hướng dẫn: https://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/nam-2021-toi-chua-hoan-thien-so-lieu-sang-nam-2022-toi-nhap-tiep-chung-tu-tren-du-lieu-hien-tai-co-duoc-khong/ ================================================ ★ Đăng ký theo dõi kênh youtube MISA tại link: https://mily.vn/ketoanXAmisa ★ Theo dõi trên fanpage: https://www.facebook.com/hocketoanxa ★ Tham gia đào tạo/giải […]

Read More

Tách riêng dữ liệu năm 2022 từ năm 2021 | MISA Mimosa 2022

  • Th1 02, 2022

Kênh Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung: Tách riêng dữ liệu năm 2022 từ năm 2021 trên phần mềm MISA Mimosa 2022 – Tài liệu hướng dẫn: https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/khi-chua-hoan-thien-so-lieu-cua-nam-cu-thi-co-the-nhap-tiep-chung-tu-cua-nam-moi-tren-du-lieu-hien-tai-khong/ —————————————- ★ Đăng ký theo dõi kênh youtube MISA tại link: https://mily.vn/ketoanHCSNmisa ★ Theo […]

Read More

Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Triển khai xuất hóa đơn điện tử NĐ 123 cho phần mềm MISA SME 2021 trở về trước – Tài liệu hướng dẫn: Chuyển đổi hóa đơn điện tử từ TT32 lên TT78: https://youtu.be/iy4Bm19QGUE —————————————- ★ […]

Read More

Kênh Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung: Nhập khẩu báo cáo đối chiếu kho bạc lên hệ thống Dịch vụ công KBNN – Tài liệu hướng dẫn: https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/dap-ung-tinh-nang-nhap-khau-bao-cao-doi-chieu-len-he-thong-dich-vu-cong-kbnn/ – Công cụ nhập khẩu DVC: https://mily.vn/misadvc —————————————- ★ Đăng ký theo dõi kênh […]

Read More

Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Chương trình hỗ trợ quyết toán năm 2021 – Tài liệu hướng dẫn: https://mily.vn/quyettoansme —————————————- ★ Đăng ký theo dõi kênh youtube MISA tại link: https://mily.vn/dangkyhocmisaonline ★ Theo dõi trên fanpage: https://mily.vn/VKCi9uS ★ Tham gia đào […]

Read More

Kênh Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung: Trao đổi vướng mắc trong thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo TT107 – Tài liệu hướng dẫn: (tài liệu help, forum) —————————————- ★ Đăng ký theo dõi kênh youtube MISA […]

Read More