Hướng dẫn cách định khoản kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp qua các bài tập cụ thể Đây là Video hướng dẫn định khoản từ cơ bản đến nâng cao qua việc lấy ví dụ và chữa bài tập Trong Video này chúng ta sẽ học cách hạch toán […]

Read More

Học làm kế toán thực hành thực tế Online, Trực tiếp – Bài 3/20 (Quan trọng) Tài khoản kế toán. Nguyên tắc ghi sổ Nợ, Có. – Bài giảng này sẽ giúp học viên hiểu rằng mỗi tài khoản trong học đường chỉ là số hiệu và là một chữ T, nhưng khi đi làm […]

Read More

Video Hướng dẫn cách ghi nhớ từng loại tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất theo Thông tư 133 và Thông tư 200. Và Hướng dẫn cách định khoản các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp Link […]

Read More