Năm lỗi sử dụng Excel thường gặp của các kế toánNăm lỗi sử dụng Excel thường gặp của các kế toán

Sử dụng Merge and center thay vì format “Center across selection”
Tổ chức cơ sở dữ liệu không khoa học và thuận tiện cho việc truy xuất
Sử dụng format để đưa ra thông tin thay vì đưa ra số liệu phân tích
Sử dụng những hàm liên kết đến dữ liệu nguồn ở workbook khác
Đưa tất cả số liệu, dữ liệu vào một ô Excel

Link tải file thực hành:

http://ketoantonghop.vn/

Về tác giả: CleverCFO Education

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *