Home Kế toán thuế Luật Thi hành án dân sự (Phần 3)
Kế toán thuế

Luật Thi hành án dân sự (Phần 3)Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

* Tìm hiểu pháp luật: [email protected]
– Các video về Hiến pháp: https://youtu.be/ue1TN5KfCYk
– Các video về ưu đãi người có công với cách mạng: https://youtu.be/JrXg7K0JVz4
– Các video về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: https://youtu.be/C96BdRBPyYg
– Các video về nuôi con nuôi: https://youtu.be/100yWFrYvJE
– Các video về hôn nhân và gia đình: https://youtu.be/h2li_MaUEg4
– Các video về quốc tịch Việt Nam: https://youtu.be/1fdNR0MhC44
– Các video về đấu giá tài sản: https://youtu.be/YdkB61X5Mwo
– Các video về nghĩa vụ quân sự: https://youtu.be/0Z-Rglr2jqc
– Các video về đấu thầu: https://youtu.be/WgoPyPjTTlM
– Các video về kiểm toán độc lập: https://youtu.be/vja-SQUTrgc
– Các video về kiểm toán Nhà nước: https://youtu.be/e_ECRT_TRLw
– Các video về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: https://youtu.be/3uprwvu84bw
– Các video về văn bản quy phạm pháp luật: https://youtu.be/Km3DwF7Pbq8
– Các video về Luật Giá: https://youtu.be/evnXB8M91BY
– Các video về nhà ở: https://youtu.be/u6yjHCfnazY
– Các video về trẻ em: https://youtu.be/xuyXwPR7u-Y
– Các video về tiếp nhận, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ thiên tai: https://youtu.be/Xmt0J-83LfA
– Các video về di sản văn hóa: https://youtu.be/e-QmoOugdZk
– Các video về an ninh mạng: https://youtu.be/iumxl3NnVik
– Các video về biên giới quốc gia: https://youtu.be/IT3ZlPpcWgA
– Các video về người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: https://youtu.be/64sstt5SpFk
– Các video về du lịch: https://youtu.be/2orf9edy8Js
– Các video về thi hành án hình sự: https://youtu.be/iWsALrJZTlE
– Các video về tín ngưỡng tôn giáo: https://youtu.be/Om6xATouj8c
– Các video về cảnh vệ: https://youtu.be/X6DJIyqMrfM
– Các video về bưu chính: https://youtu.be/QKHrjJmBT14
– Các video về dự trữ quốc gia: https://youtu.be/pxW8OqFYCY4
– Các video về biển Việt Nam: https://youtu.be/ZAr1N_kklb4
– Các video về kinh doanh bảo hiểm: https://youtu.be/YntptSgUJxM
– Các video về hòa giải ở cơ sở: https://youtu.be/NGGtgPYFkMg
– Các video về lao động: https://youtu.be/2Tygenkq2zk
– Các video về kinh doanh bất động sản: https://youtu.be/JcsCY0cMm_k
– Các video về luật sư: https://youtu.be/Sqat_oHkh70
– Các video về phá sản: https://youtu.be/aAm3BIIGZS0
– Các video về cơ quan đại diện nước ta ở nước ngoài: https://youtu.be/STEsRyPhQqw
– Các video về công chứng: https://youtu.be/3yM6nHxQceY
– Các video về giáo dục đại học: https://youtu.be/dqEehw9OXEk
– Các video về cơ yếu: https://youtu.be/ANvPBMzDRnM
– Các video về khiếu nại: https://youtu.be/P8DgT6jwcKc
– Các video về bảo hiểm xã hội: https://youtu.be/LmmEKopYfVQ
– Các video về cán bộ, công chức:
– Các video về tố tụng dân sự: https://youtu.be/pxradsAB8S4
– Các video về đất đai: https://youtu.be/zDanRl3G0lE
– Các video về trưng cầu ý dân: https://youtu.be/8dB_LQk6e2I
– Các video về thuế các loại: https://youtu.be/4vCt0p6-o7I
– Các video về phòng chống HIV/AIDS: https://youtu.be/hbimhj7dYFE
– Các video về kế toán: https://youtu.be/OeAKV8f6YGo
– Các video về cán bộ, công chức: https://youtu.be/cg349Ochqtc
– Các video về viên chức: https://youtu.be/rcUp5K4Znsg

source

Author

Tìm hiểu pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *