KetoanABC #32- ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN – P2: Ví dụ cụ thể & phân tích ảnh hưởng tới Bảng cân đối kế toán.Mục Lục: 00:00 Bài tập áp dụng 00:59 Nghiệp vụ kế toán số một 04:42 Nghiệp vụ kế toán số hai 07:26 Nghiệp vụ kế toán số ba 11:05 Nghiệp vụ kế toán số bốn …

http://ketoantonghop.vn/

Về tác giả: Kế Toán Hà Thu

6 Comments

  1. Hy vọng cô làm nhiều bài thực hành về định khoản và kết hợp đưa lên Bảng CĐKT nhưng định khoản phức tạp và có kết hợp 133, 333. Cảm ơn cô!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *