Kế toán ngân hàng (Chương 1+2) – Ôn thi ngân hàngChương 1. Tổng quan về Kế toán Ngân hàng thương mại Chương 2. Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá Giảng viên: Trịnh Mỹ Linh Biên tập: …

http://ketoantonghop.vn/

Về tác giả: Global GHR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *