Kế toán chi phí trả trước (# chi phí trích trước) & các phương thức sửa chữa TSCĐ (TK 242; TK 241)Mến chào bạn!
Trong chuỗi video tiếp theo Kế toán Hà Thu sẽ trả lời những câu hỏi nhận được khá nhiều trong thời gian qua.
Vấn đề 3: Khi nào hạch toán vào tài khoản chi phí trả trước (TK 242)?
Vấn đề 4: Khi nào hạch toán vào tài khoản xây dựng cơ bản dở dang (TK241)?
Trong video này sẽ giúp các bạn hiểu một cách tường tận về chi phí trả trước, phân biệt được sự khác nhau giữa chi phí trả trước (TK 242) và chi phí trích trước (Chi phí phải trả TK 335 & dự phòng phải trả TK 353) cũng như những trường hợp hạch toán vào các tài khoản này.
Đồng thời các bạn sẽ hiểu về các tài khoản cấp hai (TK 2411, TK 2412, TK 2413) của TK 241- xây dựng cơ bản dở dang, biết cách vận dụng vào định khoản trong từng trường hợp cụ thể và đặc biệt là hướng dẫn chi tiết phương pháp kế toán đối với các phương thức sửa chữa TSCĐ trong doanh nghiệp.
Hy vọng video này đã giúp ích được cho bạn! Chúc bạn thành công!
#ketoanhathu #TK242 #suachuaTSCD
__________________________
Kết nối với Kế Toán Hà Thu:
Zalo: 0943.200.280
Youtube:
Website:

http://ketoantonghop.vn/

Về tác giả: Kế Toán Hà Thu

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *