Hướng dẫn quyết toán thuế trên phần mềm kế toán Fast Accounting OnlineHướng dẫn quyết toán thuế trên phần mềm kế toán Fast Accounting Online
– Các báo cáo quyết toán thuế cần nộp cuối năm
– Hướng dẫn phân bổ, kết chuyển cuối kỳ trên phần mềm kế toán
– Lập và nộp báo cáo quyết toán thuế
– Một số tình huống thường gặp và cách xử lý khi lên báo cáo quyết toán thuế trên phần mềm kế toán
Liên hệ tìm hiểu sản phẩm: 0972973999

http://ketoantonghop.vn/

3 Comments

  1. Ad tổ chức thêm buổi hướng dẫn làm giá thành trên phần mềm kế toán nữa đi ạ. Cảm ơn Ad.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *