HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRỰC TUYẾN VỚI GIÁO VIÊN MỘC LAN 1 KÈM 1Một trích đoạn cho hình thức học trực tuyến với giáo viên riêng hình thức 1 kèm 1.
Học viên đang làm nội bộ muốn nhảy sang mảng thuế nên dky học làm kt thuế tổng hợp trên hồ sơ Mộc Lan cung cấp.
Video dành cho bạn nào chưa biết lên tờ khai thuế quý thì vào đây xem nhé

http://ketoantonghop.vn/

Về tác giả: Ketoanonline Mộc Lan

1 Comment

  1. Link tải phần mềm : http://www.mediafire.com/file/mb8fzrpu6yj6q4f/M%E1%BB%99c+Lan+Account+133.xlsb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *