Home Chế độ kế toán Điều chỉnh chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách
Chế độ kế toán

Điều chỉnh chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sáchBộ Tài chính vừa lấy ý kiến về dự thảo thông tư, hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhằm thay thế Thông tư 195 năm 2012.

source

Author

Tài chính TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *