Home Nghề nghiệp - Việc làm kế toán Covid19_Kịch bản trả lương trong đại dịch Covid 19
Nghề nghiệp - Việc làm kế toán

Covid19_Kịch bản trả lương trong đại dịch Covid 19Thời gian không còn là bạn của chúng ta trong cơn khủng hoảng này nữa nên cần hành động nhanh chóng. Việc kinh doanh không thể hiệu quả trong khi khủng hoảng đang tiếp dẫn và chưa biết bao giờ dừng lại.
Đánh giá phân tích hiện trạng và xây dựng các phương án tổ chức hoạt động của công ty.
Lập Kế hoạch hoạt động kèm theo kế hoạch nhân sự. Xây dựng phương án sử dụng nhân sự

Trong cuộc họp chúng ta lắng nghe ý kiến của tất cả các thành viên và lựa chọn phương án tối ưu.
Bước 1: Ước tính những tác động tiêu cực của mỗi rủi ro, (biểu diễn ở dạng tiền tệ) Ví dụ, chi phí sự đình đốn, trì trệ do dịch trong 1 tháng là bao nhiêu tiền?
Bước 2: Quy khả năng xảy ra rủi ro của DN theo phần trăm từ 0 đến 100%…
Bước 3: Nhân số lần tác động được biểu diễn bằng tiền với số % khả năng xảy ra….nhân thêm về số thời gian kéo dài trong bao lâu nữa. Rồi ước tính khả năng chịu đựng của DN đến mức độ nào?
Lưu ý có những nỗi đau hoặc vết thương phải cắt hẳn đi bộ phận nào đó trên cơ thể thì mới an toàn chẳng hạn.
Bước 4: Sắp xếp theo thứ tự DS kiểm soát các rủi ro: Tài sản, con người, mối quan hệ kinh doanh, nguồn lực hữu hình và vô hình và đương nhiên lúc này con người nên được đặt lên hàng đầu. Còn người còn làm lại được.
Biện pháp tính toán này không phải lúc nào cũng là cách tối ưu để xác định quyền ưu tiên cho khủng hoảng trong mọi trường hợp.


source

Author

Quản trị Nhân sự & Phát triển Tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.