Home Chế độ kế toán Chế độ Kế toán Doanh nghiệp
Chế độ kế toán

Chế độ Kế toán Doanh nghiệpBài giảng về Chế độ Kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC (tham khảo http://www.slideshare.net/vietxnk/slide-bi-ging-ch-k-ton-doanh-nghip http://vietxnk.com/ http://www.slideshare.net/vietxnk/ch-k-ton-doanh-nghip-tt-200 ) trong đó quy định việc tổ chức chế độ kế toán tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và chế độ chế toán đối với nhà thầu nước ngoài.

TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cũng quy định chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc cư trú tại Việt Nam mà cơ sở thường trú hoặc cư trú không phải là đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân.

Thông tư số 200 thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất, TT này có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

source

Author

Dịch vụ xuất nhập khẩu và khai thuê hải quan.

Join the Conversation

  1. Cung cấp chữ kí số Viettel Giá rẻ cho Khách hàng. Gói 1 năm chỉ 724900 đồng, Tặng kèm miễn phí gói Bảo hiểm 3 tháng VBHXh. Chi tiết gọi 08.66586.555 Hoặc Email [email protected] để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *