Báo cáo kế toán quản trị – Thử thách từ CleverCFOCần bắt đầu từ đâu để có thể hành nghề kế toán quản trị chuyên nghiệp? Thử thách trong clip dưới đây Trần Tuấn đã có trải nghiệm với hơn 800 anh chị học viên chương trình đào tạo giám đốc tài chính của CleverCFO. Nếu Anh/Chị có câu trả lời, vui lòng gởi email về [email protected] Trung tâm đào tạo Clever CFO sẽ gởi một phần quà đến Anh/Chị có câu trả lời sớm và hay nhất.

http://ketoantonghop.vn/

Về tác giả: CleverCFO Education

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *