CAREER TALK #9: Kiểm toán – Mùa bận, lương cao, các chứng chỉ, và kỳ vọng

Hi các bạn, Tuần này mình trở lại với video phỏng vấn Thế Anh – bạn đã có 6 năm kinh nghiệm làm trong ngành Kiểm toán. Với 4 năm làm trợ lý kiểm toán và 2 … http://ketoantonghop.vn/