THUẾ dành cho giám đốc (CEO) & chủ doanh nghiệp: https://www.giamdoc.net/khoa-hoc-ke-toan-thue-danh-cho-giam-doc-public.html là chương trình đào tạo kèm tư vấn đặc biệt giúp nhà quản trị doanh nghiệp hiểu để quản lý từ đó tránh được những rủi ro, trả giá không đáng có. #Thuedanhchogiamdoc #Taichinhdanhchogiamdoc #Quanlydoanhnghiep source

Read More

Thuế dành cho giám đốc (CEO) | Kiến thức cơ bản về thuế TNCN(PIT) là một phần trong chương trình đào tạo TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC / CHỦ DOANH NGHIỆP. https://www.giamdoc.net/khoa-hoc-ke-toan-thue-danh-cho-giam-doc-public.html #Taichinhdanhchogiamdoc #Quanlydoanhnghiep #QuanlytaichinhDN source

Read More

Khóa học quyết toán thuế & hướng dẫn các phương pháp tối ưu thuế phải nộp cho doanh nghiệp. Học online + Download biểu mẫu ứng dụng ngay tại http://giamdoc.net/elearning source

Read More

Nghiệp vụ kế toán quá trình mua hàng & dịch vụ giúp bạn hiểu sâu sắc trình tự nghiệp vụ, phương pháp hạch toán và thành phần hồ sơ để làm kế toán tại doanh nghiệp. Xem thêm đầy đủ 2 phần của bài giảng tại đây: http://www.giamdoc.net/khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh-va-bao-cao-thue-public.html source

Read More

Chất lượng báo cáo quyết toán thuế được quyết định bởi cách thức tổ chức và kiểm soát công tác kế toán thuế. Muốn tổ chức công tác kế toán thuế tốt phải xây dựng đầy đủ quy chuẩn nghiệp vụ, kiện toàn hoàn thiện hồ sơ và hệ thống biểu mẫu vận hành. Xem […]

Read More

Khóa học quyết toán thuế & hướng dẫn các phương pháp tối ưu thuế phải nộp cho doanh nghiệp. Học online + Download biểu mẫu ứng dụng ngay tại http://giamdoc.net/elearning source

Read More

Đào tạo kế toán thực hành và báo cáo thuế, nghiệp vụ kế toán tiền và thanh toán trong doanh nghiệp với các chỉ dẫn phát sinh trực tiếp, giúp kế toán thành thạo ngay sau khi học. http://www.giamdoc.net/khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh-va-bao-cao-thue-public.html source

Read More

Khóa học QUYẾT TOÁN THUẾ & TỐI ƯU THUẾ PHẢI NỘP giúp học viên thành thạo kỹ năng lập báo cáo quyết toán thuế, hiểu sâu sắc về trình tự hồ sơ chứng từ để ghi nhận doanh thu, chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thuế TNDN phải nộp. http://giamdoc.net/elearning […]

Read More

Setup hệ thống tài chính kế toán thuế DN 2018 | Bài 2 – Hướng dẫn chi tiết thiết lập tổ chức phòng tài chính kế toán, cơ chế quản lý và kiểm soát hoạt động tài chính – kế toán – báo cáo thuế. https://www.giamdoc.net/dao-tao-doanh-nghiep.html source

Read More

Hướng dẫn chi tiết lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mẫu số 01/GTGT, ứng dụng trên HTKK 3.4.1 (Bài 2 trong chương trình đào tạo và huấn luyện làm kế toán của Start-UP Coaching) http://giamdoc.net source

Read More