Hướng dẫn cập nhật chứng từ ngân hàng trên Misa | Học kế toán Online

Nội dung Video hướng dẫn cập nhật chứng từ báo có, báo nợ trên phần mềm kế toán Misa Đường Link khóa học miễn phí “Khóa học đào tạo sử dụng phần mềm kế toán Misa SME.NET” : #Sanketoan,#HocketoanOnline Thông tin của kênh: 1. Website…

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT | Học kế toán Online

Để lập được tờ khai thuế GTGT chính xác các bạn cần lưu ý những gì. Mời các bạn xem nội dung Video để biết chi tiết. Đường Link khóa học: “Khóa học thực hành kế toán thực tế trên Excel” : #Sanketoan,#HocketoanOnline http://ketoantonghop.vn/

Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp C1 | Học kế toán Online

Phân tích tổng hợp thu và chi theo từng loại trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản từ đó nhặt các chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Đường Link khóa học: “Khóa học kế toán…

Hướng dẫn lập bản thuyết minh báo cáo tài chính| Học kế toán Online

Bài học hôm nay hướng dẫn các bạn cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính. Đây là 1 trong những bản báo cáo phức tạp nhất trong các báo cáo trong bộ báo cáo tài chính. Đường Link khóa học: “Khóa học kế…

Bảng cân đối kế toán nhặt các chỉ tiêu theo cách đơn giản nhất | Học kế toán Online

Hướng dẫn cách nhặt bảng cân đối kế toán theo cách đơn giản nhất. Bảng cân đối kế toán phản ánh nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp, một bảng cân đối kế toán đúng khi tổng tài sản bằng với tổng nguồn vốn….

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Học kế toán Online

Hướng dẫn các lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133. Các chỉ tiêu trong báo cáo bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán.. Để lập được báo cáo này, trước tiên…

Báo cáo kết quả kinh doanh lập trên Excel | Học kế toán Online

Hướng dẫn cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel Kết chuyển tất cả các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 8 sang tài khoản 911 Đường Link khóa học: “Khóa học thực hành kế toán thực tế trên Excel” :…

Các trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT – Phần 2 | Học kế toán Online

Các trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT – Phần 2 Đường Link khóa học: “Khóa học thực hành kế toán thực tế trên Excel” : #Sanketoan,#ThueGTGT,#HocketoanOnline http://ketoantonghop.vn/

Các nguyên tắc khi kê khai bổ sung thuế GTGT | Học kế toán Online

Hướng dẫn các nguyên tắc khi kê khai bổ sung thuế GTGT, mời các bạn xem nội dung Video. Đường Link khóa học: “Khóa học thực hành kế toán thực tế trên Excel” : #Sanketoan,#HocketoanOnline Thông tin của kênh: 1. Website của Sàn kế toán:…

Công việc cụ thể của kế toán kho là làm những gì?

Sàn kế toán xây dựng Video mô tả vị trí kế toán kho bao gồm 2 nội dung chính: + Mô tả phân tích các công việc cụ thể của vị trí kế toán kho làm những gì + Những kỹ năng cần có để…