Giải Đáp Toàn Bộ Về Nhận Tiền Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 116 | TVPL

Đã lãnh trợ cấp thất nghiệp thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không? Rồi nếu nhận hỗ trợ thì có bị mất thời gian đã đóng BHTN không?… Những thắc mắc thường gặp nhất xoay quanh chính sách hỗ trợ từ…

HOT: Thông Tư 78/2021/TT-BTC Về Hoá Đơn Điện Tử | TVPL

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trong đó hướng dẫn về uỷ nhiệm lập hoá đơn điện tử, ký hiệu…