Tài Chính Quốc Tế – Buổi 5 Chương 4: Arbitrage – IRP Ngang Giá Lãi Suất

07/10 Mình tải các video gv giảng xong rồi up lên kênh của mình vì mục đích mình muốn xem lại các video này với chế độ tua nhanh và để là nơi lưu trữ, góc tự học của mình chứ không vì mục đích…