Kỹ năng quyết định sự thành công của kế toán trưởng

Kỹ năng quyết định sự thành công của kế toán trưởng. http://ketoantonghop.vn/

Những điều cần lưu ý khi làm kế toán giá thành

1. Mục tiêu kiểm soát giá thành cần đặt trên việc chỉ tính được giá thành 2. Hai bước để tính đúng giá thành sản phẩm 3. Việc tính & kiểm soát giá thành cần có … http://ketoantonghop.vn/

Lưu ý quyết toán thuế ở doanh nghiệp sản xuất

Các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế ở doanh nghiệp sản xuất http://ketoantonghop.vn/

Sai lầm thường gặp của kế toán thuế khi đọc công văn hướng dẫn

Luật số: 17/2008/QH12 quy định “Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp…

Thuế TNDN hiểu đúng làm đúng – giới thiệu sách quyết toán thuế

Chia sẻ một số điểm hiểu sau và làm sai của kế toán thuế Giới thiệu sách kỹ thuật quyết toán thuế SÁCH KỸ THUẬT QUYẾT TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP 🍀 Bạn chưa có kinh nghiệm quyết toán thuế? 🍀 Bạn muốn tìm hiểu kỹ…

Live stream: CFO và cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp

Live stream: CFO và cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp http://ketoantonghop.vn/

Báo cáo kế toán quản trị – Thử thách từ CleverCFO

Cần bắt đầu từ đâu để có thể hành nghề kế toán quản trị chuyên nghiệp? Thử thách trong clip dưới đây Trần Tuấn đã có trải nghiệm với hơn 800 anh chị học viên chương trình đào tạo giám đốc tài chính của CleverCFO….

Năm lỗi sử dụng Excel thường gặp của các kế toán

Năm lỗi sử dụng Excel thường gặp của các kế toán Sử dụng Merge and center thay vì format “Center across selection” Tổ chức cơ sở dữ liệu không khoa học và thuận tiện cho việc truy xuất Sử dụng format để đưa ra thông…

4 cấp độ làm nghề kế toán trưởng và bộ tài liệu

Tóm tắt chương trình đào tạo kế toán trưởng của CleverCFO và bộ tài liệu tặng các bạn học viên tốt nghiệp. Để dùng ngay vào công việc của mình – tạo sự thay đổi Chi tiết: http://ketoantonghop.vn/

Kỹ thuật xử lý chênh lệch giữa thuế và kế toán

Kỹ thuật xử lý chênh lệch giữa thuế và kế toán ☀ Sự khác biệt giữa chính sách thuế và chuẩn mực, chế độ kế toán tạo ra các khoản chênh lệch trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí cho một kỳ kế…