– cô Thanh hà tốt nghiệp loại giỏi khoa phiên dịch tiếng Trung Quốc trường đại học Hà Nội – tốt nghiệp Thạc sỹ tại trường Đại Học Liêu Ninh Trung Quốc chuyên ngành giảng dạy tiếng Trung Quốc tế – có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng trung mọi trình độ, đặc […]

Read More

BÀI 12- CHẾ ĐỘ LƯƠNG- BẢO HIỂM- PHÚC LỢI TRONG CÔNG TY TIÊNG TRUNG

  • Th5 28, 2022

cô giáo thanh hà tốt nghiệp trường đại học hà nội,từng du học trung quốc có bằng thạc sỹ với nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy tại các trường cao đẳng,trung tâm,và luyện thi hsk, luyện thi đại học, đăng ký và theo dõi kênh của cô để cùng học tiếng trung nhé, source

Read More

cô giáo thanh hà tốt nghiệp trường đại học hà nội,từng du học trung quốc có bằng thạc sỹ với nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy tại các trường cao đẳng,trung tâm,và luyện thi hsk, luyện thi đại học, đăng ký và theo dõi kênh của cô để cùng học tiếng trung nhé, source

Read More

ÔN TẬP 50 CÂU GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG HÀNG NGÀY VÀ CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY

  • Th3 09, 2022

cô giáo thanh hà tốt nghiệp trường đại học hà nội,từng du học trung quốc có bằng thạc sỹ với nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy tại các trường cao đẳng,trung tâm,và luyện thi hsk, luyện thi đại học, đăng ký và theo dõi kênh của cô để cùng học tiếng trung nhé, source

Read More

TIẾNG TRUNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC

  • Th2 25, 2022

cô giáo thanh hà tốt nghiệp trường đại học hà nội,từng du học trung quốc có bằng thạc sỹ với nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy tại các trường cao đẳng,trung tâm,và luyện thi hsk, luyện thi đại học, đăng ký và theo dõi kênh của cô để cùng học tiếng trung nhé, source

Read More

BÀI 14- THU MUA- BÁO GIÁ (BÀI KHÓA)+ BÀI 15- PHỎNG VẤN XIN VIỆC

  • Th1 17, 2022

cô giáo thanh hà tốt nghiệp trường đại học hà nội,từng du học trung quốc có bằng thạc sỹ với nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy tại các trường cao đẳng,trung tâm,và luyện thi hsk, luyện thi đại học, đăng ký và theo dõi kênh của cô để cùng học tiếng trung nhé, source

Read More

TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG VĂN PHÒNG- NHÀ XƯỞNG- KHO- THU MUA

  • Th1 12, 2022

source

Read More

BÀI 12- CHẾ ĐỘ LƯƠNG- CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI TIẾNG TRUNG- SC2

  • Th1 08, 2022

cô giáo thanh hà tốt nghiệp trường đại học hà nội,từng du học trung quốc có bằng thạc sỹ với nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy tại các trường cao đẳng,trung tâm,và luyện thi hsk, luyện thi đại học, đăng ký và theo dõi kênh của cô để cùng học tiếng trung nhé, source

Read More