Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định rõ trong Thông tư 132/2018/TT-BTC, thông tư mới có các điều sửa đổi và bổ sung mà doanh nghiệp cần nắm để đảm bảo quyền lợi cho chính doanh nghiệp mình. Dưới đây là toàn bộ những điều doanh nghiệp cần nắm rõ: Nội […]

Read More

Chế độ kế toán là gì

  • Th12 27, 2021

Chế độ kế toán là gì? Có những chế độ kế toán nào cho doanh nghiệp? Các chế độ kế toán bao gồm: – Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ – Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa – Chế độ kế toán doanh nghiệp – Chế độ kế toán doanh […]

Read More