Hướng dẫn SV định khoản: TK 131- Phải thu của khách hàng & TK 331- Phải trả cho người bán (có ví dụ)

Chào các em! Trong bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu thật kỹ về cách định khoản cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến: phải thu khách hàng, khách hàng/ người mua ứng trước tiền hàng, phải trả…

KetoanABC #49- Hướng dẫn lập BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN- P2: Lập Bảng cân đối tài khoản (BCĐ số phát sinh)

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng KẾ TOÁN ABC (NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN +…). Trong bài học KetoanABC #46,47 chúng ta cùng nhau tìm hiểu về…

KetoanABC #26- Quy trình ghi chép kế toán trong doanh nghiệp- Phần 1: Tổng quan các hoạt động chính.

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng về Nguyên lý kế toán. Trong bài học tiếp … http://ketoantonghop.vn/

KetoanABC #28- Quy trình ghi chép kế toán trong DN- Phần 3: Các loại SỔ KẾ TOÁN & Quy trình ghi sổ.

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng về Nguyên lý kế toán. Trong bài học tiếp … http://ketoantonghop.vn/

KetoanABC #48- Hướng dẫn lập BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN- Phần 1: Ghi chép vào sổ nhật ký chung và sổ cái

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng KẾ TOÁN ABC (NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN +…). Trong bài học KetoanABC #46,47 chúng ta cùng nhau tìm hiểu về…

Hiểu sâu về kế toán thuế GTGT (khấu trừ & trực tiếp)+ kế toán chi phí vận chuyển + VÍ DỤ minh hoạ

Mến chào bạn! Trong chuỗi video tiếp theo Kế toán Hà Thu sẽ trả lời những câu hỏi nhận được khá nhiều trong thời gian qua. Vấn đề 1: Khi tính giá xuất kho có tính chi phí vận chuyển, thuế GTGT không? Còn rất…