Chào các bạn! Trong video hôm nay chúng ta cùng trao đổi về hàng tồn kho, xác định giá trị hàng tồn kho cũng như hai phương pháp kế toán hàng tồn kho là Kê khai thường xuyên và Kiểm kê định kỳ trong doanh nghiệp. Theo IAS02 và VAS02 thì hàng tồn kho là […]

Read More

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng về Nguyên lý kế toán. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về các nguyên tắc trong ghi nhận và trình bày CHI PHÍ theo […]

Read More

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng KẾ TOÁN ABC (NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN +…). Trong bài học KetoanABC #46,47 chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các bút toán khóa sổ cuối kỳ thông qua một […]

Read More

Bạn muốn lập được báo cáo tài chính? Để lập được báo cáo tài chính trong doanh nghiệp bạn cần phải ghi chép, phân loại và tổng hợp các đối tượng kế toán. Tài khoản kế toán là các bản ghi để ghi chép tình hình biến động tăng, giảm và giá trị hiện có […]

Read More

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng KẾ TOÁN ABC (NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN +…). Trong bài học KetoanABC #46,47 chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các bút toán khóa sổ cuối kỳ thông qua một […]

Read More

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng về Nguyên lý kế toán. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về quy trình kế toán trong doanh nghiệp. Chúng ta đã hiểu tại […]

Read More

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng KẾ TOÁN ABC (NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN +…). Trong các bài học trước bạn đã cùng tôi hiểu bản chất của các đối tượng kế toán đó là chi phí […]

Read More

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng về Nguyên lý kế toán. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về các nguyên tắc trong ghi nhận và trình bày CHI PHÍ theo […]

Read More

Mến chào bạn! Như bạn đã biết, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng một trong hai hệ thống kế toán hàng tồn kho (HTK) đó là: kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. Tôi đã làm các video chia sẻ với bạn về hai hệ thống kế toán hàng tồn kho […]

Read More

Thân mến chào các bạn! Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, không thể thiếu quá trình xuất dùng nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ hoặc quá trình xuất bán thành phẩm, hàng hóa. Chính vì vậy để có thể xác định được các chỉ tiêu chi phí phục vụ cho việc […]

Read More