Kế toán nguyên vật liệu; công cụ dụng cụ, hàng hóa – DN áp dụng hệ thống kế toán HTK kiểm kê định kỳ

Mến chào bạn! Như bạn đã biết, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng một trong hai hệ thống kế toán hàng tồn kho (HTK) đó là: kê khai thường xuyên và kiểm … http://ketoantonghop.vn/

Kế toán tăng TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (ghi nhận ban đầu TSCĐ) – PHẦN 1

Mến chào bạn! Tôi sẽ tiếp tục làm chuỗi video về kế toán Tài sản cố định trong doanh nghiệp. Trong video hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán đối với các nghiệp…

KetoanABC #35- BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH – PHẦN 3: Phương pháp kế toán chi phí trả trước & Ví dụ minh họa.

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng KẾ TOÁN ABC (NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN +++). Trong bài học trước tôi đã giúp bạn hiểu về các đối…

Ôn tập môn KT Hành Chính Sự Nghiệp- HĐ nhận và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài (PHẦN 2)

Các bạn hãy cmt xuống, chúng ta cùng bàn luận về những khó khăn mà bạn gặp phải ngay thời điểm hiện tại nhé. #ketoanhathu #tt107 #ketoanhanhchinhsunghiep __________________________ Kết nối với Kế Toán Hà Thu: Zalo: 0943.200.280 Youtube: http://ketoantonghop.vn/

Kế toán mua hàng (Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên)

Bạn thân mến! Mua hàng là quá trình không thể thiếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, từ doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hay doanh nghiệp xây lắp. Mua hàng có thể là mua…

KetoanABC #21- NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN trong ghi nhận & trình bày CHI PHÍ- Phần 4 (Rất quan trọng :))

Mến chào bạn! Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng về Nguyên lý kế toán. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về các nguyên…

KetoanABC #32- ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN – P2: Ví dụ cụ thể & phân tích ảnh hưởng tới Bảng cân đối kế toán.

Mục Lục: 00:00 Bài tập áp dụng 00:59 Nghiệp vụ kế toán số một 04:42 Nghiệp vụ kế toán số hai 07:26 Nghiệp vụ kế toán số ba 11:05 Nghiệp vụ kế toán số bốn … http://ketoantonghop.vn/

Ôn tập môn Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp- Hoạt động nhận và sử dụng nguồn Ngân sách Nhà Nước (PHẦN 1)

Các bạn hãy cmt xuống, chúng ta cùng bàn luận về những khó khăn mà bạn gặp phải ngay thời điểm hiện tại nhé. #ketoanhathu #ngansachnhanuoc #tt107btc __________________________ Kết nối với Kế Toán Hà Thu: Zalo: 0943.200.280 Website:// Youtube: http://ketoantonghop.vn/

Kế toán chi phí trả trước (# chi phí trích trước) & các phương thức sửa chữa TSCĐ (TK 242; TK 241)

Mến chào bạn! Trong chuỗi video tiếp theo Kế toán Hà Thu sẽ trả lời những câu hỏi nhận được khá nhiều trong thời gian qua. Vấn đề 3: Khi nào hạch toán vào tài khoản chi phí trả trước (TK 242)? Vấn đề 4:…

Hướng dẫn sinh viên phương pháp kế toán: TK 141-Tạm ứng & TK 138- Phải thu khác

Chào các em! Trong video này cô hướng dẫn các em về phương pháp kế toán cho hai tài khoản đó là TK 141- Tạm ứng và TK 138- Phải thu khác. Sau khi học xong các em hãy thực hành vào vận dụng làm…