#hungcatloi #dichvuketoan #ketoanthue Kế toán khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được hạch toán ra sao? theo điều 16 thông tư 200 tài khoản 128. Xin mời quý vị xem hết video, chia sẽ và bình luận. Rất mong nhận được những ý kiến phản hồi từ quý vị. Bạn cần dịch […]

Read More

Dịch vụ kế toán thuế | Kế toán Tiền mặt theo thông tư 200 chế độ kế toán doanh nghiệp

  • Th12 28, 2021

#hungcatloi #dichvuketoan #ketoanthue Để hiểu và hạch toán đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt các bạn cần phải theo dõi hết video này. Video hướng dẫn chi tiết kế toán tiền mặt theo thông tư 200 theo chế độ kế toán doanh nghiệp từ điều 11 đến điều […]

Read More

Dịch vụ kế toán thuế | Hướng Dẫn Kế toán tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200 điều 13

  • Th12 28, 2021

#hungcatloi #dichvuketoan #ketoanthue Video này hướng dẫn chi tiết hạch toán Tiền gửi ngân hàng theo điều 13 thông tư 200 hướng dẫn chế đệ kế toán doanh nghiệp. Quý vị nhớ đăng ký kênh và comment đóng góp thêm cho video để kênh ngày càng phát triển, xin cám ơn quý vị đã quan […]

Read More

#hungcatloi #dichvuketoan #ketoanthue Kế toán Chứng khoán kinh doanh, các bạn cần quan tâm xin hãy xem hết video hướng dẫn chi tiết hạch toán kế toán chứng khoán – tài khoản 121 (theo thông tư 200 điều 15 chế độ kế toán doanh nghiệp) Bạn cần dịch vụ kế toán thuế đúng theo Luật […]

Read More

#hungcatloi #dichvuketoan #ketoanthue Trong video này hướng dẫn quý vị hạch toán tiền đang chuyển theo điều 14 thông tư 200 chế độ kế toán doanh nghiệp. Việc hạch toán đúng theo chế độ kế toán giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi go pháp lý về kế toán. Quý vị nhớ đăng ký kênh […]

Read More

#hungcatloi #dichvuketoan #ketoanthue Bạn cần dịch vụ kế toán thuế đúng theo Luật kế toán, video này trình bày thông tư 200 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp từ điều 1 đến điều 10. Điều 1. Đối tượng áp dụng https://youtu.be/HcDQ9DiFSBo?t=60 Điều 2. Phạm vi điều chỉnh https://youtu.be/HcDQ9DiFSBo?t=60 Điều 3. Đơn vị tiền […]

Read More