Kế toán tổng hợp 1 Kế toán tổng hợp 3 Kế toán tổng hợp 2 Kế toán tổng hợp 4

Chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Nội dung chứng từ kế toán

 1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 2. a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

  b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

  c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

  d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

  đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

  e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

  g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

  Chung tu ke toan

 3. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Chứng từ điện tử

 1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 17 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.
 2. Chính phủ quy định chi tiết về chứng từ điện tử.

Hóa đơn bán hàng

 1. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hoá đơn bán hàng giao cho khách hàng. Trường hợp bán lẻ hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ dưới mức tiền quy định mà người mua hàng không yêu cầu thì không phải lập hoá đơn bán hàng. Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp bán hàng và mức tiền bán hàng không phải lập hoá đơn bán hàng.
 2. Hoa don ban hang

 3. Tổ chức, cá nhân khi mua hàng hoá hoặc được cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ lập, giao hoá đơn bán hàng cho mình.
 4. Hoá đơn bán hàng được thể hiện bằng các hình thức sau đây:
 5. a) Hoá đơn theo mẫu in sẵn;

  b) Hoá đơn in từ máy;

  c) Hoá đơn điện tử;

  d) Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán.

 6. Bộ Tài chính quy định mẫu hoá đơn, tổ chức in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng, Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tự in hoá đơn bán hàng thì phải được cơ quan tài chính có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.
 7. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ nếu không lập, không giao hoá đơn bán hàng hoặc lập hoá đơn bán hàng không đúng quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quản lý sử dụng chứng từ kế toán

 1. Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.
 2. Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật.
 3. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.
 4. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.
 5. Ketoantonghop.vn sưu tầm.

Để lại một bình luận

Bài Viết khác

Ý kiến bạn đọc (6 bình luận)

 1. Các Anh Chị cho Em hỏi chút: Tôi là 1 giáo viên của một trường Cao đẳng trực thuộc Bộ, Tôi đã là công chức nhà nước. Vậy Tôi có thể làm Kế toán trưởng của một Cty Tư nhân hay không? Vì sao? Mọi người giúp Em với…Thanks all !!!

  • Mr.Phụng: Chào chị Ngọc, nếu chị muốn sang lĩnh vực kế toán thì cũng sẽ bắt đầu học từ đầu như mọi người nhé, thời gian học 6 tháng chị có thể làm kế toán tổng hợp nhé. Còn muốn trở thành kế toán trưởng thị chị phải phấn đấu học tập cao hơn, có thể từ 6 tháng đến 1 năm trở lên!

 2. các anh chị cho em hỏi chút:có ý kiến cho rằng:”chứng từ kế toán là một tờ giấy mà thôi” là đúng hay sai và tại sao?thank các anh chị nhiều!!!

 3. các anh chị ơi cho em hỏi với ạ chứng từ kế toán có ưu nhược điểm gì ạ em cảm ơn ạ

 4. các anh chị cho em hỏi với ạ: chứng từ kế toán bao gồm những gì ạ? e cảm ơn nhiều ạ


 5. chứng từ kế toán là tất cả những gì chứng minh tính hợp pháp , hợp lệ của các nghiệp vụ kinh tế đã và đang diễn ra tại ngân hàng,là căn cứ để hạch toán “đúng hay sai ạ , và giải thích giúp e ạ ???Thông báo

Website này đang cập nhật, học viên vui lòng xem khai giảng mới nhất tại ketoannhatnghe.com

chi tiết

Đăng ký

học kế toán tại TPHCM

Thông báo

Website Ketoantonghop.vn chưa được xuất bản chính thức!
Quý khách có thể truy cập vào ketoannhatnghe.com.
Hẹn gặp quý khách vào lần sau.